پرداخت

 

شرایط پرداخت سفارشات ثبت شده در فروشگاه آنلاین تجهیزات پزشکی درمان شو به شرح زیر است:

شرایط پرداخت مشتریان تهران:

مشتریانی که آدرس دریافت سفارش شان در تهران می باشد از سه طریق زیر می توانند پرداخت سفارش خود را انجام دهند:

پرداخت آنلاین

پرداخت نقدی درب منزل

پرداخت کارت به کارت (کارت به کارت به حساب درمان شو در هر دو حالت، زمان دریافت کالا و یا پیش از دریافت کالا امکان پذیر می باشد)

شرایط پرداخت مشتریان شهرستان:

مشتریانی که آدرس دریافت سفارش آن ها در هر یک از شهرستان های ایران می باشد از دو طریق زیر می توانند پرداخت سفارش خود را انجام دهند:

پرداخت آنلاین

پرداخت کارت به کارت (کارت به کارت به حساب درمان شو برای مشتریان شهرستان صرفا پیش از ارسال و دریافت کالا امکان پذیر می باشد).