خرید گوشی پزشکی (stethoscope)

گوشی پزشکی یا استوسکوپ یا stethoscope  یک تجهیز پزشکی بسیار کارامد برای همه گروه های پزشکی و جز اصلی ترین سنجش گر های پارامترهای علائم حیاتی است.

گوشی ها از نظر تنوع و دقت و نوع انتقال صدا از پاویون گوشی پزشکی به گوشی ها دارای انواع مختلفی هستند .

همچنین می توان از نظر نوع کاربری و قشر استفاده کننده از این تجهیز گوشی ها را به گوشی های زیر تقسیم بندی کرد: