خرید ویلچر (wheelchair)

یکی از مهم ترین و اساسی ترین تجهیزات پزشکی مورد نیاز افراد کم توان یا ناتوان ویلچر می باشد.

ویلچر ها از نظر نوع استفاده و نوع کاریبری خود به انواع ویلچر های ساده ، حمام و برقی تقسیم بندی می شوند.

فروشگاه تجهیزات پزشکی درمان شو با شعار یک کلیک تا سلامتی سعی بر ارائه برترین و معتبرترین انواع ویلچر در سیستم فروش آنلاین خود داشته است :