خرید اکسیژن ساز ( Oxygen concentrator)

اکسیژن ساز یا Oxygen concentrator  یک وسیله پزشکی جهت اکسیژن رسانی به بیمارانی است که میزان حجم اکسیژن موجود در هوای محیط برایشان کم می باشد.

از نظر تنوع ، اکسیژن ساز ها به دو گروه اکسیژن ساز ثابت ( که با برق کار کرده و صرفا قابلیت جابه جایی درمنزل ) و اکسیژن ساز های پرتابل یا همراه ( که با برق و باطری کار کرده و امکان جابه جایی توسط بیمار را دارد ) تقسیم بندی می شوند .

از نظر حجم خروجی اکسیژن ، اکسیژن ساز ها دارای تنوع 5 ، 8 و یا 10 لیتری می باشند .

فروشگاه درمان شو به خریدان محترم پیشنهاد می کند ، جهت خرید اکسیژن ساز ، از مشاوره پزشک و فرد دارای صلاحیت مهندسی پزشکی استفاده نمایند.