جشنواره یک کلیک تا سلامتی

 

فروشگاه تجهیزات پزشکی درمان شو ، در آغاز فصل زمستان با ارائه پکیج های ویژه طراحی شده برای مشتریان سعی بر ارائه خدمات ویژه ای به آن ها داشته است.

کلیه کاربران درمان شو ، امکان خرید با تخفیف های ویژه از بسته های پیشنهادی مجموعه که جزء پرفروش ترین ابزار سلامت سطح کشور هستند را دارند.

ریز بسته های پیشنهادی :